Niet iedere werkgever is gehouden aan een bepaalde cao of arbeidsvoorwaardenregeling. In dat geval zijn voor u als werkgever bepaalde zaken niet geregeld. Er ontstaat dan snel willekeur. De ene medewerker krijgt in het ene geval wel een vrije dag, de andere medewerker niet. Om dit te voorkomen is het verstandig om een arbeidsvoorwaardenregeling (of personeelsreglement) te hebben. Dit geeft duidelijkheid voor zowel werkgever als medewerker.

Een goed functieloongebouw is de basis van een solide personeelsbeleid. Juist nú in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Hoe is uw functieloongebouw ingericht? Zijn de beloningen van uw bedrijf nog marktconform en concurrerend binnen uw branche? En hoe houd u uw functieloongebouw met alle in- en externe veranderingen future-proof? Het belangrijkste voor u als werkgever is dat uw medewerkers altijd kunnen vertrouwen op een actueel en eerlijk functieloongebouw. Staat een (her)ontwerp of actualisatie van het functieloongebouw al op uw agenda?

Onze HR consultants hebben een frisse kijk op belonen. Neem contact op voor nieuwe inzichten!