Bent u voorbereid op ziekteverzuim en re-integratie?

Als werkgever wordt u geconfronteerd met ziekteverzuim. Dat betekent een behoorlijke kostenpost. Uw loonkosten lopen door, voor zover u deze niet (volledig) heeft verzekerd en u heeft behoefte aan vervangend personeel. Het is daarom verstandig om de risico’s in kaart te brengen en een ziekteverzuimverzekering af te sluiten wanneer u dit nodig acht. Onderschat de kosten van verzuim niet! Volgens onderzoeksbureau TNO bedragen de indirecte kosten bij verzuim gemiddeld 200% van de directe loonkosten.

Daarnaast heeft u de verplichting om uw medewerker vanaf de ziekmelding intensief te begeleiden. Voldoet u aan de eisen die de Wet verbetering poortwachter stelt? Zo niet, dan zult u uw zieke medewerker langer door moeten betalen. Het is dus van groot belang om dit goed te regelen.

Bent u voldoende voorbereid? Neem gerust contact op met onze HR consultants.

Onze specialisten

  • T.G. (Truus) van de Bijl ROV®

    Salaris- en HR-adviseur