Het overkomt iedere werkgever. Bij de start van het dienstverband is de arbeidsverhouding met de medewerker goed, maar na enige tijd is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. De reden kan een arbeidsconflict met een leidinggevende of collega zijn, wat vaak tot een onwerkbare situatie leidt.

Hoe gaat u hier als werkgever of leidinggevende mee om? U bent vaak emotioneel (te) sterk bij de situatie betrokken. Hierdoor kunt u al snel uit emotie handelen en vaak is een constructief gesprek tussen beide partijen niet meer mogelijk. Wat zijn voor u de oplossingen? Hoe om te gaan met een ziekmelding bij een arbeidsconflict? En wat te doen bij ontslag door een verstoorde arbeidsrelatie?

Onze HR consultants kunnen als onafhankelijke partij begeleiding bieden. Van advies tot begeleiding van gesprekken, met als doel tot (schriftelijke) overeenstemming te komen.