Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf. U bent daarom verplicht om periodiek een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uit te voeren. Doet u dit niet en er vindt een arbeidsongeval plaats, dan kan dit leiden tot een hoge boete.

Daarnaast zult u zich -in bepaalde gevallen- moeten laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst om de RI&E te laten toetsen, de verzuimbegeleiding te laten uitvoeren en preventief verzuimbeleid te voeren. Uw contract met de arbodienst zal moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Weet u dat uw medewerker vrije toegang heeft tot de bedrijfsarts? Heeft u in het geval van calamiteiten uw bedrijfshulpverlening goed georganiseerd? En zijn uw BHV-ers gecertificeerd?

Heeft u vraagstukken op het gebied van arbeidsomstandigheden? Neem contact op met onze HR consultants.