Sluit het profiel van uw sollicitant aan bij de vacante functie binnen uw organisatie en past deze kandidaat binnen uw team? Wilt u als werkgever een beter beeld van het gedrag of de communicatiestijl(en) van uw medewerker(s) of team? En wilt u inzicht hoe u de persoonlijke groei, ontwikkeling en samenwerking met uw medewerker of team kunt bevorderen?

Assessments en testen creëren betere communicatie, versterken relaties, geven inzicht in talent en verhogen de effectiviteit. In teams, in het leidinggeven en voor individuele medewerkers.

Energy Drives test

Waar krijgt uw medewerker of team dagelijks energie van? En waar lopen zij snel op leeg? Vragen die niet gaan over gedrag of competenties, maar over de diepste drijfveren. Wat wilt uw medewerker of team nu écht? Doet uw medewerker of team dáádwerkelijk wat hij/zij wilt of willen? Bij de drijfveren van uw medewerkers ligt de kiem voor bezieling en werkplezier. Voor talentontwikkeling en succesvolle samenwerking.

Onze HR consultants zijn gecertificeerd om de DISC of Energy Drives test bij u, uw (toekomstige) medewerker of team af te nemen, te interpreteren en hier een passend advies over te geven. Wilt u als werkgever méér dan inzicht in gedrag, communicatie of drijfveren? Op basis van uw vraagstuk maken wij een voorstel voor het afnemen van een passend assessment.

Wilt u als werkgever inzicht in de kennis, capaciteiten, persoonlijkheid en motivatie van uw (toekomstige) medewerker of team? Neem contact op voor meer informatie.