U wordt geconfronteerd met een woud aan wet- en regelgeving. Juist op HR-gebied. Denk bijvoorbeeld aan de (on)mogelijkheden bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, het voldoen aan de aanzegplicht, het toepassen van de juiste cao enzovoort. Daarnaast bestaan er veel subsidiemogelijkheden, zoals het Lage Inkomensvoordeel, Loonkostenvoordeel, de subsidie praktijkleren, no-riskpolis, enzovoort. Dit is niet het enige. Denk daarbij aan het beperken van uw risico’s. Zijn de ZZP-ers die werkzaamheden voor u uitvoeren, ook echt zelfstandigen? Heeft u alles goed geregeld wat betreft in- en uitleen van personeelsleden?

De quickscan HR wet- en regelgeving richt zich onder meer op:

 • Cao of arbeidsvoorwaardenreglement
 • Personeelsreglement
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Identificatieplicht
 • Personeelsdossiers
 • (Collectieve) verzekeringen
 • Arbeidsomstandigheden
 • Ziekteverzuim en re-integratie
 • Subsidie praktijkleren en scholingsfondsen
 • Loonkostenvoordelen
 • In- en uitleen personeel
 • Zelfstandigen zonder personeel
 • Functioneren en beoordelen

Wilt u dat wij een quickscan HR wet- en regelgeving voor u uitvoeren? Neem dan contact op met één van onze HR Consultants.