Veelvuldig zijn wij betrokken bij de verkoop van ondernemingen. De verkoop van een onderneming is een proces dat is onder te verdelen in vier fasen:

 • Fase 1. In deze fase gaat u uw doelstellingen bepalen.
  U wint informatie in, weegt persoonlijke en zakelijke doelen tegen elkaar af, u bepaalt of u wilt stoppen en wanneer, u gaat na welke opties u heeft en u analyseert deze informatie.
 • Fase 2. Na een besluit tot verkoop aan het einde van fase 1 gaat u de onderneming verkoopklaar maken.
  U treft juridische en financiële voorbereidingen en zorgt dat u vervangen kan worden, U laat een waardebepaling opstellen, maakt een geschikt profiel van een kandidaat koper en stelt een verkoopmemorandum op. Aan het einde van deze fase analyseert u alle informatie die u tot op dat moment hebt opgedaan.
 • Fase 3. De zoektocht naar een koper start.
  U maakt een longlist en vervolgens een shortlist. U neemt contact op met potentiele kopers, of laat dit anoniem doen door uw adviseur. Daarna peilt u de mate van belangstelling en de (financiële) mogelijkheden van potentiële kopers. Als er meerdere kandidaat kopers zijn kan er een biedingsproces volgen. Daartoe verstrekt u aan de kandidaat kopers uw verkoopmemorandum nadat u hun geheimhoudingsverklaring hebt ontvangen. Er komt een u passend bod. Er wordt een voorwaardelijke intentieverklaring opgesteld. Er vinden nadere onderhandelingen plaats over de koopsom, betaling daarvan en over de rol van de verkoper na de overname. Er wordt een voorlopig koopcontract opgesteld. Een due diligence onderzoek vindt plaats, waarna het definitieve bod wordt uitgebracht.
 • Fase 4. De definitieve koopovereenkomst wordt opgesteld en afspraken over een goede communicatie naar personeel en cliënten worden gemaakt.
  Zonder goede communicatie verliest de onderneming al snel cliënten of personeelsleden. Dan vindt de eigenlijke overdracht Afhankelijk van de afspraken draagt u uw werk over of blijft u nog gedurende langere of kortere tijd werkzaam in de onderneming en werkt u de overnemer van uw bedrijf in.

Het verkopen van een onderneming is iets wat u normaliter maar één keer in uw leven doet. Daar heeft u geen ervaring mee. Bovenvermeld proces is dan ook een coproductie van u en onze adviseurs. Vaak komen hierbij allerlei emoties los. Onze adviseurs bewaren in zo’n situatie de nodige afstand en zorgen ervoor dat het proces niet wordt verstoord. Soms moet tijdens een onderhandeling tot schorsing worden besloten, zodat de ondernemer even stoom kan afblazen. Bent u toe aan de overdracht van uw bedrijf? Wij staan u graag bij!

 

BRANCHES

Onze specialisten

 • Wim Boerman

  B.W. (Wim) Boerman RB REP

  Belastingadviseur/Juridisch adviseur

 • Wim van Vliet

  mr. W. (Wim) van Vliet RB RV

  Directeur HR en Financiën

 • Johan de Bruin

  mr. J. (Johan) de Bruin RB

  Belastingadviseur Medewerker

 • Remko van de Craats

  R. (Remko) van de Craats RB

  Belastingadviseur/Corporate Finance Adviseur