Niet alleen in tijden van economische crisis, maar ook in betere tijden kan het elke ondernemer gebeuren: door het wegvallen van een afzetkanaal worden rode cijfers geschreven. Het is dan van groot belang snel te handelen, teneinde liquiditeitsproblemen te voorkomen. Ter voorkoming van een faillissement worden onze experts regelmatigbetrokken bij het reorganiseren dan wel saneren van bedrijven die in zwaar weer terecht zijn gekomen. Dit noemen we corporate recovery management.

Doorstart na faillissement

Soms is een faillissement echter niet meer te voorkomen. Als dit echt onafwendbaar is, kan doorstart een optie zijn, alhoewel zekerheid vooraf over slagen van de doorstart nooit te geven is. Wij begeleiden ondernemers bij de doorstart van de gesaneerde onderneming, mits dit maatschappelijk verantwoord is. Tijdens zo’n doorstarttraject hebben wij dagelijks overleg met de ondernemer, met gespecialiseerde insolventie advocaten en met de financier van de doorstart. Na een doorstarttraject begeleiden en coachen wij ondernemers tot het moment dat de onderneming uit de gevarenzone is.

Recentelijk waren wij betrokken bij:

 • De doorstartbegeleiding van een brood- en banketbakkersbedrijf met een gehuurde productieruimte en een aanzienlijk aantal gehuurde winkelruimten
 • Een second opinion waardebepaling voor een curator ten behoeve van de verkoop uit een faillissement van een detacheringsbedrijf
 • De doorstartbegeleiding van een transportbedrijf
 • De doorstart van een deurenspeciaalzaak in de timmerindustriebranche
 • De begeleiding van een faillissement van een fabrikant van tanktransportmiddelen

Herstructurering via surseance van betaling

Soms is er de mogelijkheid om via een surseance van betaling te herstructureren. Wij hebben een geslaagd traject mogen begeleiden van een retail ondernemer met diverse winkels. Het bedrijf werd door de surseance van betaling verlost van de directe betalingsverplichtingen aan de fiscus en aan de crediteuren. Er was een rustperiode van één jaar. In dit jaar kon een succesvolle reorganisatie worden uitgevoerd die onder toezicht stond van een door de rechtbank aangestelde bewindvoerder. Deze bewindvoerder gaf samen met de huisbankier goedkeuring aan een plan, uitgewerkt en wekelijks begeleid door één van onze Finance Consultants in samenwerking met een insolventie advocaat. Voordelen van surseance van betaling:

 • Huurcontracten kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.
 • Bij ontslag is geen transitievergoeding verschuldigd.
 • Bij voldoende akkoordverklaringen kunnen onwillige crediteuren, zoals een pensioenfonds, tot een akkoord worden gedwongen.

BRANCHES

Onze specialisten

 • Wim Boerman

  B.W. (Wim) Boerman RB REP

  Belastingadviseur/Juridisch adviseur

 • Wim van Vliet

  mr. W. (Wim) van Vliet RB RV

  Directeur HR en Financiën

 • Remko van de Craats

  R. (Remko) van de Craats RB

  Belastingadviseur/Corporate Finance Adviseur