Het huwelijksvermogensrecht lijkt niet iets om u zorgen over te maken. Toch is het goed om hier regelmatig bij stil te staan. Er kunnen zich allerlei situaties voordoen waarin het huwelijksvermogensrecht een belangrijke rol speelt. Hoe voorkomt u bijvoorbeeld dat de schuldeisers van uw onderneming of uw BV aanspraak maken op uw privévermogen. U zegt dat dit in uw huwelijkse voorwaarden goed is geregeld? Zegt u dat nog als blijkt dat uw crediteuren grip krijgen op uw privévermogen omdat u uw huwelijkse voorwaarden niet hebt nageleefd?

Problemen kunnen er ook ontstaan als u uw onderneming, de aandelen van uw BV, uw woning of iets anders hebt gefinancierd met gelden die afkomstig zijn uit het privévermogen van uw partner. Zonder dat u zich dat heeft gerealiseerd, kan de economische eigendom van uw onderneming, aandelen of woning bij uw partner terechtgekomen zijn. Een vreemde gewaarwording als u daarachter komt terwijl u in scheiding ligt.

Problemen zullen er zeker ontstaan als uw huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding bevatten, dat nooit is nageleefd. Bij echtscheiding kan dan zomaar blijken dat een groot deel van het vermogen, waarvan u dacht de eigenaar te zijn, bij uw (ex-)partner terechtkomt.

En heeft u weleens gehoord van de redelijke vergoeding? Iedere ondernemer en BV-eigenaar die trouwt zonder huwelijkse voorwaarden te maken, krijgt er bij een echtscheiding zonder meer mee te maken. Uw onderneming of BV blijft van u, maar vanaf de trouwdatum moet u wel een redelijke vergoeding voor, zoals de wet zegt: “kennis, vaardigheden en arbeid” aan de gemeenschap voldoen. Alleen dat is al een reden om een afspraak te maken met één van onze familierechtspecialisten.

Maar ook in andere gevallen loont het de moeite om eens een afspraak te maken. Met een frisse kijk op uw situatie brengen wij de risico’s in kaart en adviseren wij u oplossingsgericht.

BRANCHES

Onze specialisten

 • Wim Boerman

  B.W. (Wim) Boerman RB REP

  Belastingadviseur/Juridisch adviseur

 • Wim van Vliet

  mr. W. (Wim) van Vliet RB RV

  Directeur HR en Financiën

 • Arjan Van Der Bok

  mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP

  Fiscaal directeur | Belastingadviseur | Financieel planner

 • M.C.J. (Janine) Hendriksen

  Senior Juridisch Adviseur