Staat u voor belangrijke beslissingen? Gaat u strategische keuzes maken? Wilt u groeien, investeren, processen optimaliseren, een bedrijf overnemen? U zou niet de eerste ondernemer zijn die door onze betrokkenheid een optimale oplossing realiseert. Als sparringpartner en adviseur worden we onder meer betrokken bij zaken als:

 • De optimale ondernemingsvorm, inbreng van een eenmanszaak/vennootschap onder firma in een BV en holdingstructuren, inclusief de juiste allocatie van de onroerende zaken in die structuur
 • Een optimale inrichting van de administratieve processen. Denk daarbij aan een maximaal geautomatiseerd boekingsproces: inkoopfacturen niet meer handmatig boeken, maar scannen. Bankafschriften niet meer handmatig boeken maar inlezen. Koppeling van allerlei productieproces- en planningssoftware, waaruit de verkoopfacturen komen, met het financiële pakket; en ook koppelen van interne urenpakketten met onze salarissoftware, zodat de kans op onjuiste verloningen zo klein mogelijk wordt; en vervolgens een en ander zodanig inrichten dat eenvoudig automatisch periodieke managementrapportages worden opgeleverd, zodat u de vinger aan uw ondernemingspols houdt en doorlopend beschikt over actuele sturingsinformatie
 • Het opstellen van ondernemingsplannen. Deze kunnen van belang zijn bij (grote) investeringen, bij overnames of als de onderneming slecht draait en moet inkrimpen. Ook zijn deze van groot belang als de onderneming noodgedwongen richting surseance van betaling of faillissement gaat. In een dergelijke situatie kan het ondernemingsplan worden voorzien van een doorstartplan. Om de steun van externe partijen te krijgen is in zulke situaties een goed onderbouwd plan noodzakelijk.
 • Financiering, inclusief het verzorgen van uw financieringsaanvraag. Onze waarderingssoftware produceert daarbij helder inzicht in de toekomstige geldstromen.
 • Optimale bedrijfsvoering en kostenbesparing. Als u een offerte maakt, gaat u uit van bepaalde tarieven en opslagen. Maar heeft u deze al getoetst aan een jaarcontroleberekening? Vaak kan vooraf al inzichtelijk worden gemaakt of u met de door u gehanteerde uitgangspunten wel of geen winst gaat maken. Met zo’n doorrekening van uw onderneming krijgt u de posten die van belang zijn helder in beeld en kunt u bij kleine afwijkingen daarin snel ingrijpen, zodat u eigenlijk geen jaarrekening meer nodig hebt om te weten of u al dan niet goed draait. Zodra een kengetal scheef gaat, weet u al dat u wat moet gaan doen. Op deze manier zit u dicht op de bal.
 • Pensioenproblematiek, personeelszaken, arbeidsrecht en sociale zekerheid. Is uw personeelshandboek actueel? Voldoet uw autoregeling? Zijn uw arbeidscontracten aangepast aan de recente wet- en regelgeving?

BRANCHES

Onze specialisten

 • Arjan Van Der Bok

  mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP

  Fiscaal directeur | Belastingadviseur | Financieel planner