Accountantsprotocol

Er worden steeds meer eisen gesteld aan uw praktijk door de overheid, gemeenten en zorgverzekeraars. Ook de verplichtingen op het gebied van financiële verantwoording nemen toe. Zoals de financiële productieverantwoording. De gemeente waarvoor u WMO en/of Jeugdwet activiteiten hebt verricht, eist deze van u. De gemeente hanteert het in ieder geval het ‘algemeen accountantsprotocol’ als leidraad. Deze verantwoording moet jaarlijks worden ingediend, voorzien van een accountantsverklaring. Sommige gemeenten stellen aanvullende voorwaarden.

Financiële productieverantwoording

Samengevat moet deze aan de volgende eisen voldoen:

 • U had het recht deze zorg te verstrekken
 • De juiste hoeveelheid zorg is verleend
 • De verantwoording is op de juiste wijze ingevuld
 • U toont aan dat u zorg heeft geleverd.

Van Ree Accountants is gespecialiseerd in de controle van productieverantwoording. Onze ervaring en ons enthousiasme zetten wij graag in voor uw praktijk. Daarmee helpen wij u gedurende het hele jaar.  Met als resultaat meer inzicht in een meer effectieve bedrijfsvoering.

Onze specialisten

 • J.H. (Johan) Arends LLM AA RB

  Directeur/partner

 • W. (Wouter) Bunt AA

  Accountant medewerker

 • J. (Jan) Lobbezoo AA

  Relatiebeheerder

 • L.B.W. (Lennard) de Haas MSc

  L.B.W. (Lennard) de Haas MSc RA

  Accountant medewerker

 • H. (Henri) Verhoef AA

  Relatiebeheerder

 • D. (Diederik) Beens

  D. (Diederik) Beens

  Controleleider