Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Doorn | Sitiopark 2-4, 3941 PP |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Nieuwegein | Wattbaan 51-5, 3439 ML |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-5.jpg

Advies huwelijksvermogensrecht

Het huwelijksvermogensrecht lijkt niet iets om u zorgen over te maken. Toch is het goed om hier regelmatig bij stil te staan omdat er allerlei situaties zijn, waarin het huwelijksvermogensrecht een belangrijke rol speelt.  Hoe voorkomt u bijvoorbeeld dat de schuldeisers van uw onderneming of uw BV aanspraak maken op uw privévermogen. U zegt dat dit in uw huwelijkse voorwaarden goed is geregeld? Zegt u dat nog als blijkt dat de crediteur grip krijgt op uw privévermogen omdat u uw huwelijkse voorwaarden niet hebt nageleefd?

Problemen kunnen er ook ontstaan als u uw onderneming, uw BV-aandelen, uw woning enz. heeft gefinancierd met gelden die afkomstig zijn uit het privévermogen van uw partner. Zonder dat u zich dat heeft gerealiseerd, kan de economische eigendom van uw onderneming, aandelen of woning bij uw partner terecht gekomen zijn. Een vreemde gewaarwording als u daarachter komt terwijl u in echtscheiding ligt.

Problemen zullen er zeker ontstaan als uw huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding bevatten, dat nooit is nageleefd. Bij echtscheiding kan dan zomaar blijken dat een groot deel van het vermogen, waarvan u dacht de eigenaar te zijn, bij uw (ex-)partner terecht komt.

Maak daarom eens een afspraak met één van onze familierechtspecialisten die met een frisse kijk op uw situatie de risico’s in kaart kan brengen en u oplossingsgericht kan adviseren.

Uw contactpersonen.

finance consultant Wim van Vliet

mr. W. (Wim) van Vliet RB RV
(0343) 41 59 40

consultant Wim Boerman

B.W. (Wim) Boerman RB REP
(0345) 58 90 00