Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Doorn | Sitiopark 2-4, 3941 PP |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Nieuwegein | Wattbaan 51-5, 3439 ML |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-4.jpg

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

ANBI’s mogen zich in de warme belangstelling weten van de belastingdienst. Daar waar na de invoering van de ANBI-regelgeving in het verleden al vrij snel de ANBI-status kon worden verkregen, is de praktijk anno 2017 geheel anders. Reeds bij de aanvraag van de ANBI-status is de belastingdienst in toenemende mate kritisch bij de beoordeling hiervan.

De achterliggende jaren is van duizenden ANBI’s de ANBI-status (soms met terugwerkende kracht) ingetrokken. Dit heeft alles  te maken met het verscherpte toezicht door de belastingdienst en wijzigingen in de wet- en regelgeving. Veel ANBI’s voldeden, zonder dat zij zich hiervan bewust waren, niet meer aan de gestelde vereisten met alle gevolgen van dien.

Zowel de aanvraag als het onderhouden van de ANBI-status vraagt een deskundige begeleiding. Bestuurders dienen zich ervan bewust te zijn dat de aanvraag van de ANBI-beschikking een zorgvuldige voorbereiding vraagt. Cruciaal is bijvoorbeeld bij de aanvraag van de ANBI-status een beleidsplan. Onze adviseurs kunnen gelet op hun ervaring bij het adviseren van ANBI’s u uitstekend adviseren omtrent de opzet van  dit beleidsplan. Het beleidsplan is echter slechts één van de eisen die de belastingdienst stelt aan een ANBI. Denk bijvoorbeeld ook aan de inhoud van de statuten. Helaas leert de praktijk ons regelmatig dat statuten onjuiste bepalingen bevatten die de ANBI-status in de weg staan.

Een belangrijk deel van onze cliënten is een stichting of vereniging met de ANBI-status. Dit betekent dat wij als kantoor ons hebben gespecialiseerd in de fiscale advisering van ANBI’s. Zo hebben wij concrete ervaring met het aanvragen van de ANBI-status, het beoordelen/schrijven van beleidsplannen maar evenzeer met het schrijven van bezwaarschriften of het voeren van fiscale procedures omtrent de ANBI-status. Zo hebben wij in 2015 met succes tot aan Hof Den Haag geprocedeerd  namens een stichting die ten onrechte de ANBI-status werd onthouden. Evenzeer werd voor meerdere stichtingen in de achterliggende periode met succes alsnog via een bezwaarprocedure de ANBI-status voor deze stichtingen veiliggesteld. Tenslotte zijn wij voor onze klanten ook alert omtrent de wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status. Een ANBI-check of dat uw stichting of vereniging nog steeds voldoet aan de wet- en regelgeving behoort ook tot de mogelijkheden.

Overweegt u de aanvraag van de ANBI-status of ondervindt u problemen bij het verkrijgen of in stand houden van de ANBI-status? Neem dan direct contact met ons op, wij zijn u graag van dienst!

Uw contactpersonen.

fiscalist en waarderingsdeskundige Wim van Vliet

mr. W. (Wim) van Vliet RB RV
(0343) 41 59 40

fiscalist Arjan van der Bok

mr. A.A. (Arjan) v.d. Bok RB MB MFP
(0343) 41 59 40

fiscalist Johan de Bruin

J. (Johan) de Bruin AA RB
(0343) 41 59 40