Wij behartigen de belangen van patiënten- en belangenorganisaties

Uw patiëntenvereniging is er voor en door patiënten en uw belangenorganisatie behartigt de belangen van aangesloten leden. Van Ree Accountants is er voor patiënten- en belangenorganisaties én behartigt uw belangen.

Fondsenwerving en subsidies zijn nodig om continuïteit te garanderen en de doelstelling van de patiëntenvereniging te realiseren. Daarbij draait het om een verantwoorde besteding van de middelen. De beschikbaar gestelde middelen moeten immers maximaal ten goede komen aan uw doelstelling.

Als het gaat om uw belangenorganisatie, dan verwachten leden een up-to-date producten- en dienstenaanbod. Met een transparante jaarverslaggeving laat u uw leden en andere stakeholders zien dat u een professionele belangenorganisatie bent.

Binnen de non-profitpraktijk van Van Ree Accountants zijn patiëntenorganisaties (of patiëntenverenigingen) en belangenorganisaties (specifieker: ouderverenigingen en brancheorganisaties) sterk vertegenwoordigd. Dankzij onze aanwezigheid in deze branches zijn we van de actualiteiten altijd goed op de hoogte en kunnen we een proactieve houding aan de dag leggen.

Wij bieden een totaaloplossing op het vlak van audit & assurance, accountancy, finance consultancy, managementadvies, HR-advies en werkzaamheden op het gebied van interim & detachering.

Belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatievoorziening: zomaar drie begrippen die voor onze specialisten gesneden koek zijn. We denken actief mee op het gebied van verslaggeving volgens richtlijn RJ 640, risicomanagement, accountantscontrole, vermogensbeheer en fiscale aandachtspunten, zoals het aanvragen van een ANBI-status, de daarbij behorende wet- en regelgeving en btw bij patiëntenverenigingen en beloningen bij belangenorganisaties.

Hoofdbranche |

Actueel

Onze specialisten

 • J.K.J. (Carlo) van Egdom MSc RA

  Directeur/Accountant

 • L.B.W. (Lennard) de Haas MSc

  L.B.W. (Lennard) de Haas MSc RA

  Accountant medewerker

 • J.H. (Johan) Arends LLM AA RB

  Directeur/partner