Passende zorg voor elke welzijnsinstelling

Juist in tijden van verandering is het belangrijk voor welzijnsinstellingen zelf de touwtjes in handen te houden. Van Ree Accountants helpt u graag tijdig in te spelen op wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Beleid

Welzijnsinstellingen staan voor grote uitdagingen. Het huidige politieke beleid dwingt welzijnsinstellingen enerzijds de krachten te bundelen. Anderzijds dienen welzijnsinstellingen ook te focussen in hun dienstverlening en hierin keuzes te maken. Gemeenten willen afspraken maken over de resultaten van uw dienstverlening (‘outcome’). Of zelfs de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de burger bij de welzijnsinstellingen in de regio leggen. Dit vraagt wendbaarheid van uw organisatie. Daarnaast vraagt het uw eigen visie op welzijn en op de dienstverlening van uw organisatie.

Overigens kan het natuurlijk zo zijn dat uw organisatie vooral kampt met bezuinigingen vanuit de lokale overheid of krimpende subsidiepotjes, waardoor van groei minder of geen sprake is. Het risicoprofiel van uw organisatie neemt door deze ontwikkelingen toe. Voldoende (weerstands)vermogen is dan van belang. Maar dit wordt door gemeenten juist vaak ingeperkt.

Wet- en regelgeving

Als welzijnsinstelling bent u genoodzaakt voortdurend te professionaliseren, zodat u altijd adequaat op veranderingen kunt inspelen. Een gezonde basis daarvoor legt u door uw governancestructuur goed in te richten. U dient feitelijk juist en tijdig te rapporteren en te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. In toenemende mate stellen gemeenten hiervoor voorwaarden in de vorm van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). Meetbare en concrete eisen waar u als welzijnsinstelling aan moet voldoen. Dat dwingt tot nadenken over het diensten- en produktenpakket dat u aanbiedt. Hoe definieert u uw aanbod? Hoe toont u als welzijnsorganisatie de financiële overwegingen van de keuzes aan? Hoe voert u hierover het gesprek met de gemeente?

Advies

Juist hierbij kunnen wij u van dienst zijn. Uw relatiebeheerder van Van Ree Accountants is een adviseur en sparringpartner die de organisatie op alle niveaus van dienst is. Denk naast accountancy aan audit & assurancefinance consultancymanagementadviesHR-advies en interim- & detacheringswerkzaamheden. We helpen u met betrouwbare (meerjaren)begrotingen en prognoses om adequaat en tijdig in te kunnen spelen op mogelijke risico’s en ontwikkelingen. Ook verzorgen we voor u (tussentijdse) rapportages en analyses, een goede planning- en controlcyclus, een adequaat systeem van risicomanagement en een goed geoliede administratieve organisatie en interne beheersing. U kunt ons ook betrekken bij het toetsen van uw eigen planning-control-proces, en dit door een onafhankelijke, frisse blik op een hoger niveau brengen. Twee weten immers meer dan één.

Zowel in tijden van groei als in tijden van krimp staan we voor u klaar met passende zorg bij financiële vraagstukken.

 

Hoofdbranche |

Actueel

Onze klanten, hun ervaring

Onze specialisten

 • Arwin Kraaij

  drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA

  Directeur/partner

 • Johan Hille

  J.C. (Johan) Hille MSc RA

  Controleleider

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Directeur/Accountant

 • L.B.W. (Lennard) de Haas MSc

  L.B.W. (Lennard) de Haas MSc RA

  Accountant medewerker

 • Arjen Hoogenboom

  A. (Arjen) Hoogenboom AA

  Directeur/partner