Administratieve organisatie en interne beheersing

Een onderzoek naar de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) maakt deel uit van de jaarrekening controle. En soms kan een afzonderlijk onderzoek naar de administratieve organisatie en interne beheersing van uw onderwijsinstelling toegevoegde waarde hebben. In een aanvullend onderzoek kan bijvoorbeeld met meer diepgang worden gekeken naar de processen van uw instelling dan tijdens een reguliere jaarrekening controle gebeurd. Ook is het mogelijk tijdens een AO/IB-onderzoek aandacht te besteden aan processen die voor de jaarrekening niet direct relevant zijn, maar voor de administratieve organisatie en interne beheersing van de organisatie wel.

Handboek AO/IB

In de praktijk gaat het uitvoeren van een aanvullend onderzoek vaak samen met het opstellen van een handboek AO/IB. Met als voordelen:

  • voor alle medewerkers van de onderwijsinstelling is duidelijk is hoe de processen verlopen;
  • de medewerkers kunnen en/of moeten verantwoording afleggen over het verloop van de processen;
  • werkstappen kunnen eenvoudiger door medewerkers overgenomen worden;
  • de onderwijsinstelling is minder afhankelijk is van individuele functionarissen;
  • de kritische beoordeling van uw eigen processen.

Wij zijn u hierbij graag van dienst.