Een onderzoek naar de administratieve organisatie en interne beheersing maakt deel uit van de jaarrekeningcontrole voor zover het verkrijgen van inzicht in de AO/IB noodzakelijk is voor het uitvoeren van de jaarrekeningcontrole. Echter, in bepaalde gevallen kan een afzonderlijk onderzoek naar de administratieve organisatie en interne beheersing van uw onderwijsinstelling toegevoegde waarde hebben. In een aanvullend onderzoek kan bijvoorbeeld met meer diepgang worden gekeken naar de processen van uw instelling dan tijdens een reguliere jaarrekening controle gebeurd. Ook is het mogelijk tijdens een AO/IB-onderzoek aandacht te besteden aan processen die voor de jaarrekening niet direct relevant zijn, maar voor de administratieve organisatie en interne beheersing van de organisatie wel van belang zijn.

In de praktijk zien wij dat het uitvoeren van een aanvullend onderzoek vaak wordt gecombineerd met het opstellen van een handboek AO/IB. Het opstellen van een handboek AO/IB heeft een aantal voordelen:

  • voor alle medewerkers van de onderwijsinstelling is duidelijk is hoe de processen verlopen;
  • de medewerkers ook verantwoording af kunnen/moeten leggen over het verloop van de processen;
  • werkstappen eenvoudiger door nieuwe en/of andere medewerkers overgenomen kunnen worden;
  • de organisatie minder afhankelijk is van individuele functionarissen;
  • de eigen processen nog eens kritisch beoordeeld worden.

Van Ree Accountants is uw onderwijsinstelling graag van dienst bij het uitvoeren van een AO/IB-onderzoek of bij het opstellen of beoordelen van een AO/IB-handboek.