De Belastingdienst houdt streng toezicht op ANBI’s. Bij de invoering van de ANBI-regeling in 2008 werd door de Belastingdienst vrij gemakkelijk de ANBI-status toegekend. Een ANBI-status bij onderwijsinstellingen kwam in de achterliggende jaren steeds vaker voor. Aan bijvoorbeeld de inhoudelijke beoordeling van statuten en het beleidsplan werd beperkt aandacht besteed. Inmiddels controleert de Belastingdienst strenger bij de aanvraag van een ANBI-beschikking. In de achterliggende jaren is van duizenden instellingen de ANBI-status ingetrokken. Soms zelfs met terugwerkende kracht.

Bezwaar- en beroepsprocedures ANBI

Onze fiscalisten hebben ruime ervaring met de advisering van onderwijsinstellingen met een ANBI-stichting. Regelmatig voeren wij vooroverleg met het ANBI-team van de Belastingdienst. Ook hebben wij veel ervaring in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures voor ANBI’s. Zo procedeerden wij namens een stichting met succes tot aan Gerechtshof Den Haag om de ANBI-status te verkrijgen.

ANBI status aanvragen en behouden

Wij zijn uitstekend op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen. Dit betekent dat wij u bij het oprichten van een ANBI tijdig kunnen wijzen op de valkuilen die kunnen leiden tot een afwijzing door de Belastingdienst. Onderschat de aanvraag niet! Zo worden bijvoorbeeld strenge eisen gesteld aan de statuten en het beleidsplan. Daarom is het raadzaam dat u voorafgaand aan de oprichting van een ANBI, u laat adviseren over de vraag of u voldoet aan de voorwaarden.

Een ANBI-status verkrijgen is één, deze status behouden is twee. Daarom voeren wij ook regelmatig quickscans uit voor bestaande ANBI’s. Deze quickscan heeft als doel te toetsen of de ANBI nog steeds voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Veel ANBI-instellingen hebben reeds gebruik gemaakt van onze specialistische kennis. Overweegt u als onderwijsinstelling de aanvraag van de ANBI-status? Twijfelt u of uw instelling nog steeds voldoet aan de huidige ANBI-wetgeving? Neem dan contact ons op.

Publicatieverplichting ANBI

Elke ANBI heeft de verplichting om op de eigen website of op de gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie gegevens te publiceren. Deze publicatieverplichting is één van de eisen om aangemerkt te blijven worden als ANBI. Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. Een onderwijsinstelling kwalificeert als een grote ANBI als deze aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  1. De ANBI werft actief geld of goederen onder derden en de baten zijn in het boekjaar meer dan € 50.000. Deze kwalificatie geldt in het algemeen niet voor onderwijsinstellingen, maar voor fondsenwervende instellingen.
  2. Uw instelling is een niet-fondsenwervende ANBI met minimaal € 100.000 aan lasten in het boekjaar. Dit zijn dus feitelijk alle onderwijsinstellingen die ook ANBI zijn.

Het standaardformulier dat gebruikt moet worden kunt u vinden op de website van de belastingdienst. Indien uw onderwijsinstelling geen grote ANBI is mag u ook gebruik maken van het formulier. Als u geen gebruik maakt van het formulier dienen in ieder geval jaarlijks voor 1 juli de volgende gegevens gepubliceerd te worden:

 • Naam van de instelling
 • Het RSIN of fiscaal nummer
 • Contactgegevens
 • Doelomschrijving
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan
 • Functies van de bestuurders
 • Namen van de bestuurders
 • Beloningsbeleid
 • Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten
 • Financiële verantwoording.