Steeds meer schoolbesturen krijgen wegens krimpende leerlingenaantallen te maken krijgen met mogelijke schoolsluitingen wegens het niet halen van de opheffingsnormen van gemeenten. Dit is voor veel schoolbesturen een aanleiding om te fuseren. Ook is schaalvergroting wegens een steeds complexer wordende omgeving een veelgehoord argument voor fusie dan wel overname. Een fusie of een overname is een complex proces met veel verschillende facetten. Een Due Dilligence onderzoek is belangrijk een onderdeel van een fusie- of overnameproces. Het doel van een Due Dilligence onderzoek is het beoordelen van de juistheid van de financiële situatie zoals gepresenteerd in de jaarrekening van de onderwijsinstelling die zal worden overgenomen of waarmee zal worden gefuseerd.

In een Due Dilligence onderzoek besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen. Dit gaat bijvoorbeeld (niet uitputtend) om:

  • De organisatie in het algemeen;
  • De financiële balanspositie;
  • De financiële exploitatie;
  • Juridische aspecten zoals claims of contracten met juridische risico’s;
  • Fiscale aandachtspunten;
  • Specifieke aandachtspunten aangedragen door bestuur, directie of toezichthouders.

Van Ree Accountants is u graag van dienst bij het uitvoeren van een Due Dilligence onderzoek.