Steeds meer schoolbesturen krijgen door krimpende leerlingenaantallen te maken krijgen met mogelijke schoolsluitingen wegens het niet halen van de opheffingsnormen van gemeenten. Dit is voor veel schoolbesturen een aanleiding om te fuseren. Ook is schaalvergroting wegens een steeds complexer wordende omgeving een veelgehoord argument voor fusie dan wel overname binnen het onderwijs. Een fusie of een overname is een complex proces met veel verschillende facetten. Een Due Diligence onderzoek is een belangrijk een onderdeel van een fusie- of overnameproces. Het doel van een Due Diligence onderzoek is het beoordelen van de juistheid van de financiële situatie zoals gepresenteerd in de jaarrekening van de onderwijsinstelling die zal worden overgenomen of waarmee zal worden gefuseerd.

In een Due Diligence onderzoek besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen. Onder meer:

  • Organisatie in het algemeen;
  • De financiële balanspositie;
  • De financiële exploitatie;
  • Juridische aspecten zoals claims of contracten met juridische risico’s;
  • Fiscale aandachtspunten;
  • Specifieke aandachtspunten aangedragen door bestuur, directie of toezichthouders.

Van Ree Accountants is uw onderwijsinstelling graag van dienst bij het uitvoeren van een Due Diligence onderzoek.