Van Ree Accountants houdt primair onderwijs bij de les

Onder meer door de in hoog tempo veranderende wet- en regelgeving in het primair onderwijs (PO) zien wij dat de vraag naar financiële en administratieve professionalisering blijft groeien. Als marktleider in het primair onderwijs weet Van Ree Accountants voor welke uitdagingen uw school staat. Graag gaan wij, als uw accountant en fiscaal adviseur, die samen met u aan. Wij, als de accountant voor primair onderwijs, weten als geen ander hoe wij u terzijde dienen te staan.

De belangrijke taak die u als school hebt in de vorming van kinderen kan gemakkelijk overschaduwd raken door alle andere financiële en administratieve verantwoordelijkheden. De overheid legt veel op uw bordje. Er wordt verdere professionalisering van onderwijs- en secundaire processen gevraagd. Onder andere het financieel beheer van de instellingen, risicomanagement en beleidsvorming rond vermogensvorming. U moet op een efficiënte en correcte wijze omgaan met de publieke middelen. U dient onder andere rekening te houden met rechtmatigheid, doelmatigheid en de Regeling beleggen, lenen en derivaten. Als gevolg van de toenemende vergrijzing daalt het aantal leerlingen. Tegelijk kampt u met een lerarentekort, wat hogere personeelskosten veroorzaakt. En dan zijn er nog tal van vraagstukken rondom specifieke wetgeving, zoals de Wet normering topinkomens (WNT) en de Europese aanbestedingsverplichtingen en herbenoemingsverplichtingen. Het zijn allemaal ingewikkelde zaken die u als PO-instelling hoofdbrekens kunnen bezorgen.

Als marktleider in het primair onderwijs gaat Van Ree Accountants voorop in het aantal besturen dat wij controleren. Die positie bekleden wij dankzij jarenlange specialisatie op dit vlak. Ook u ondersteunen we graag bij al uw financiële en administratieve taken. Denk daarbij aan de verplichte jaarrekeningcontrole, fusie en samenwerking, risicomanagement met de door ons ontwikkelde RMToolbox, het insourcen van financiën en personeel, benchmark, cursussen financieel management, educational governance, huisvestings- en financieringsvraagstukken, de controle van subsidieafrekeningen, fiscaal advies, het opstellen van begrotingen en prognoses en ondersteuning bij investeringen.

Als u zich op uw belangrijke taak richt, houdt Van Ree Accountants u bij de les. Neemt u gerust contact op met onze specialisten primair onderwijs.

Hoofdbranche |

Actueel

Onze klanten, hun ervaring

Onze specialisten

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner

 • M.A. (Marien) Rozendaal RA

  Directeur/partner

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Accountant medewerker

 • drs. K.H. (Klaas) Hille RA

  drs. K.H. (Klaas) Hille RA

  Directeur/partner

 • J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  Directeur Vaktechniek