De basis voor primair onderwijs

Onder meer door de in hoog tempo veranderende wet- en regelgeving in het primair onderwijs (PO) zien wij dat de vraag naar financiële en administratieve professionalisering blijft groeien. Wij weten voor welke uitdagingen uw school staat. Graag gaan wij, als uw accountants en fiscaal adviseurs, die samen met u aan.

De belangrijke taak die u als school hebt in de vorming van kinderen kan gemakkelijk overschaduwd raken door alle financiële en administratieve verantwoordelijkheden voor onderwijsinstellingen. De overheid legt veel op uw bordje. Er wordt verdere professionalisering van onderwijs- en secundaire processen gevraagd. Onder andere het financieel beheer van de onderwijsinstellingen, risicomanagement en beleidsvorming rond vermogensvorming. U moet op een efficiënte en correcte wijze omgaan met de publieke middelen. U dient onder andere rekening te houden met rechtmatigheid, doelmatigheid en de Regeling beleggen, lenen en derivaten. Als gevolg van de toenemende vergrijzing daalt het aantal leerlingen. Tegelijk kampt u met een lerarentekort, wat hogere personeelskosten veroorzaakt. En dan zijn er nog tal van vraagstukken rondom specifieke wetgeving, zoals de Wet normering topinkomens (WNT) en de Europese aanbestedingsverplichtingen en herbenoemingsverplichtingen. Het zijn allemaal ingewikkelde zaken die u als PO-instelling hoofdbrekens kunnen bezorgen.

Als Van Ree Accountants ondersteunen wij u graag bij al uw financiële en administratieve taken. Zodat uw basis op orde blijft. Denk daarbij aan de verplichte jaarrekeningcontrole, fusie en samenwerking, risicomanagement met de door ons ontwikkelde RMToolbox, het insourcen van financiën en personeel, benchmark, cursussen financieel management, educational governance, huisvestings- en financieringsvraagstukken, de controle van subsidieafrekeningen, fiscaal advies, het opstellen van begrotingen en prognoses en ondersteuning bij investeringen.

Wij zijn marktleider in het primair onderwijs. Die positie bekleden wij dankzij jarenlange specialisatie op dit vlak. Wij nemen deel aan de overleggen met de PO-raad. Zo volgen wij ontwikkelingen in het onderwijs op de voet. Wij zijn ook uw onderwijsinstelling graag van dienst. Neem gerust contact met ons op.

Hoofdbranche |

Actueel

Onze klanten, hun ervaring

Onze specialisten

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner

 • M.A. (Marien) Rozendaal RA

  Directeur/partner

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Directeur/Accountant

 • drs. K.H. (Klaas) Hille RA

  Vestigingsdirecteur

 • J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  J.A. (Albert-Jan) van Ginkel MSc RA CISA

  Directeur Vaktechniek