Een goede planning- en controlcyclus draagt sterk bij aan het ‘in control’ zijn van uw onderwijsinstelling. Een adequate inrichting en werking daarvan is dan ook van groot belang! Deze cyclus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • strategisch meerjarenbeleidsplan,
  • financieel beleidsplan met daarin de kaders,
  • beleidsrijke meerjarenbegroting,
  • risicomanagement proces,
  • tussentijdse rapportages en
  • tijdige bijsturing op basis van de actuele informatie.

Wij adviseren u over en ondersteunen bij het inrichten en optimaliseren van uw planning- en controlcyclus. Wij zetten hierbij graag onze brede en jarenlange ervaring in. Denk aan een quickscan op (onderdelen van) de huidige planning- en controlcyclus van uw onderwijsinstelling.  Met een quickscan analyseren wij de huidige planning- en controlcyclus. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre deze cyclus bijdraagt aan het ‘in control’ zijn van de organisatie en waar verbetermogelijkheden liggen. Wij adviseren over specifieke onderdelen van de cyclus, waaronder

  • opzetten van een risicomanagement proces
  • opstellen van een beleidsrijke meerjarenbegroting
  • opzetten van een managementinformatie proces
  • analyseren van de huidige processen

Neem contact met ons op voor meer informatie.