Een goede planning- en controlcyclus draagt sterk bij aan het ‘in control’ zijn van uw organisatie. Een adequate inrichting en werking daarvan is dan ook van groot belang! Deze cyclus bestaat uit de volgende onderdelen: een strategisch meerjarenbeleidsplan, een financieel beleidsplan met daarin de kaders, een beleidsrijke meerjarenbegroting, een risicomanagement proces, tussentijdse rapportages en tijdige bijsturing op basis van de actuele informatie.

Wij kunnen u adviseren over en ondersteunen bij het inrichten en optimaliseren van uw planning- en controlcyclus. Wij zetten hierbij graag onze brede en jarenlange ervaring in. Wij kunnen u van dienst zijn met:

  • een quickscan op (onderdelen van) de huidige planning- en controlcyclus
  • het adviseren op specifieke onderdelen van de cyclus, waaronder
    o het opzetten van een risicomanagement proces
    o het opstellen van een beleidsrijke meerjarenbegroting
    o het opzetten van een managementinformatie proces
    o het analyseren van de huidige processen

Met een quickscan analyseren wij de huidige planning- en controlcyclus. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre deze cyclus bijdraagt aan het ‘in control’ zijn van de organisatie en waar verbetermogelijkheden liggen.