Focus houden in de dynamiek van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Het (voortgezet) speciaal onderwijs staat voor tal van grote en kleinere uitdagingen. Van Ree Accountants helpt u in die dynamiek de focus op het onderwijs te behouden.

Na de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 is de dynamiek in het (voortgezet) speciaal onderwijs flink toegenomen. Binnen het speciaal onderwijs is sprake van vier clusters. In de praktijk blijkt dat specialisatie in een of meerdere clusters nodig is om de hoge onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen. Instellingen voor speciaal onderwijs en kenniscentra verbonden aan de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs investeren in expertiseontwikkeling, die vervolgens uitgewisseld wordt met collega-instellingen. De ontwikkeling van het leerlingenaantal in het speciaal onderwijs vertoont weer een stijgende lijn, in het voorgezet speciaal onderwijs zet de dalende trend zich door.

En zo zijn er nog veel meer uitdagingen:

 • Schaalvergroting of juist slimme samenwerkingsvormen om de vraag naar specialisatie het hoofd te kunnen bieden.
 • Samenwerking met zorgorganisaties, jeugdzorg en gemeenten om een passend onderwijsniveau per kind te kunnen bieden.
 • Nieuwe eisen, gesteld aan de flexibiliteit van uw personeelsbestand.
 • Schaarste op de arbeidsmarkt van onderwijzend personeel.
 • Mogelijke btw-problematiek bij uitwisseling van personeel.
 • Verenigingen in regio’s met een bovengemiddeld aantal vso-leerlingen, waardoor de inkomsten onder druk komen te staan.

En zo kunnen we nog even doorgaan. Van Ree Accountants ondersteunt u bij de implementatie van de veranderende wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat alle ontwikkelingen op fiscaal, financieel en administratief gebied nooit ten koste gaan van de onderwijskwaliteit. Zij beogen die met hun kennis en expertise juist te verbeteren. En dat kunt u aan onze adviseurs overlaten.

Hoofdbranche |

Actueel

Onze specialisten

 • J. (Johan) Berkouwer MSc RA

  Directeur/partner

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Directeur/Accountant