Regelmatig moeten onderwijsinstellingen specifieke subsidieverantwoordingen opstellen. Bijvoorbeeld ten behoeve van de afrekening van gemeentelijke subsidies, bouwafrekeningen en dergelijke. Wij verrichten graag de controle van deze subsidieverantwoordingen en hebben hier veel ervaring mee. Wij doen dit volgens de specifieke richtlijnen en protocollen die voor deze controles gelden. Bij onze cliënten adviseren wij bij aanvraag of toekenning van een subsidie met betrekking tot wijze van registratie. Met betrekking tot deze subsidiecontroles maken wij specifieke afspraken met onze opdrachtgevers over de wijze van oplevering en de kosten. De controle van subsidieverantwoordingen bevat vaak unieke subsidievoorwaarden en -verantwoordingseisen. Door onze specialistische branchekennis voeren wij graag de controle op deze mogelijke subsidies binnen het onderwijs uit.