Betrouwbare periodieke managementinformatie is voor het aansturen van een onderwijsinstelling een must. Deze managementrapportages moeten bovendien tijdig beschikbaar zijn en afgestemd op uw specifieke situatie. Ook moet de opzet en indeling van de diverse informatie, zoals de begroting, de managementrapportages en de jaarrekening, uniform zijn, zodat u de diverse informatiebronnen eenvoudig met elkaar kunt vergelijken.

Belangrijk is een goed evenwicht tussen de mate van gedetailleerdheid en de overzichtelijkheid van de informatie. Moderne softwarepakketten kennen overigens vaak de mogelijkheid om informatie naar diverse inzichten te ordenen (door middel van kostenplaatsen, kostendragers, kostensoorten en dergelijke). Zo kan informatie voor diverse gebruikers worden afgestemd op hun specifieke behoeften.

Van Ree Accountants adviseert over de opzet van uw managementrapportages. Ook ondersteunen wij instellingen periodiek bij het samenstellen van deze informatie. Een andere optie is een tussentijdse beoordeling van deze informatie, om de betrouwbaarheid ervan te vergroten.