Een accountant waarmee u kunt lezen en schrijven

De maatschappelijke, educatieve en culturele waarde van de bibliotheek is groot. Als bibliotheek streeft u doelen na zoals

 • het terugdringen van laaggeletterdheid
 • het beschikbaar stellen van informatie
 • centrum zijn voor ontwikkeling
 • het bieden van een ontmoetingsplaats
 • verbindingen leggen op cultureel gebied.

In de praktijk krijgt u steeds vaker te maken met bezuinigingen en kortingen op financieringen. Uit een inventarisatie van de Vereniging Openbare Bibliotheken blijkt dat bij 47 leden de jaren 2020 en 2021 in het teken zal staan van bezuinigingen. Daarom worden activiteiten noodgedwongen stopgezet. Onderdelen van bibliotheken worden afgestoten. Deze bezuinigingen staan haaks op de doelstellingen die u als bibliotheekorganisatie nastreeft.

Een steeds belangrijker thema voor bibliotheken is vermogensvorming. Hoe krijgt de bibliotheek de begroting sluitend? Hoe kan de bibliotheek in tijden van teruglopende ledenaantallen en bezuinigingen toch zijn bestaansrecht waarborgen? Daarom is een gedegen en goed onderbouwd vermogensbeleid noodzakelijk zodat u legitiem privaat vermogen kunt en mag opbouwen.

Adviseur en sparringpartner

Juist in tijden van verandering is het belangrijk regie te houden. Daar zijn we helder in. Van Ree Accountants helpen u graag om tijdig in te spelen op wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving. Wij zitten niet alleen met onze neus in de boeken. Wij zijn voor uw bibliotheek een adviseur en sparringpartner op alle niveaus:

 • subsidieverantwoording
 • vermogensbeleid
 • audit & assurance
 • accountancy; meerjarenbegrotingen, tussentijdse rapportages
 • planning- en controlcyclus
 • risicomanagement
 • administratieve organisatie en interne beheersing
 • finance consultancy
 • managementadvies
 • HR-advies en interim- & detacheringswerkzaamheden.

Een accountant waarmee u kunt lezen en schrijven? Wij staan voor u klaar met een vernieuwende kijk op financiën, fiscaliteiten en de inrichting van uw organisatie.

 

Hoofdbranche |

Actueel

Onze klanten, hun ervaring

Onze specialisten

 • Arjen Hoogenboom

  A. (Arjen) Hoogenboom AA

  Directeur/partner

 • L.B.W. (Lennard) de Haas MSc

  L.B.W. (Lennard) de Haas MSc RA

  Accountant medewerker

 • W. (Wouter) van den Berg MSc RA

  Controleleider