Onderwijs en kinderopvang

De uitbraak van het Corona virus heeft grote consequenties voor het dagelijks leven.  Wij wensen u allen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

 • Scholen
  vinden hieronder informatie over de controle van de jaarrekening voor het onderwijs.
 • Kinderopvangorganisaties
  vinden hieronder informatie over effecten voor de branche.
 • Algemene informatie
  voor ondernemingen vindt u in het overzicht voor mkb’ers.

Controle van de jaarrekening voor onderwijsinstellingen

26 mei 2020 update:

Informatie over de coulance regeling is bekend gemaakt.

16 maart 2020 bepleiten mogelijkheid tot uitstel:

Door het Corona virus zijn scholen gesloten en werken de meeste medewerkers van onderwijsinstellingen en administratiekantoren thuis. Ook onze medewerkers werken in principe vanuit de thuissituatie. Dit betekent wellicht dat dit  minder praktisch is. Ook kan extra uitval wegens ziekte, zowel bij onze opdrachtgevers als bij onze eigen organisatie verwacht worden. Wij proberen ons zoveel mogelijk aan onze planningsafspraken te houden, maar de realiteit zal zijn dat dit niet in alle gevallen mogelijk is door deze overmachtssituatie. Wij vragen uw begrip daarvoor. Onze relatiebeheerders zullen met de contactpersonen van onze opdrachtgevers afstemmen wat de consequenties van de ontwikkelingen voor de uitvoering van de controle en de planning zijn.

De vraag komt ook naar voren of voor alle onderwijsinstellingen de deadline van 1 juli 2020 voor de aanlevering van jaarstukken e.d. bij DUO wel haalbaar is. Door de grote onzekerheden op dit moment is dat nog moeilijk te zeggen. Wij zullen dit punt via de Werkgroep Onderwijs van onze beroepsorganisatie (NBA), waar wij deel van uitmaken, ook met het Ministerie van OCW afstemmen en pleiten voor de mogelijkheid tot uitstel waar dit nodig is.

Mocht u nog vragen hebben over dit bericht of anderszins, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Informatie voor kinderopvangorganisaties

12 januari 2021:

Vanaf 23 december 2020 tot en met ten minste 9 februari 2021 is de kinderopvang opnieuw gesloten. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open. Maar er geldt wel het dringende verzoek om hiervan alleen gebruik te maken als ouders een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

4 januari 2021:

Vanaf 23 december 2020 tot en met ten minste 17 januari 2021 is de kinderopvang opnieuw gesloten. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open. Maar er geldt wel het dringende verzoek om hiervan alleen gebruik te maken als ouders een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Tegemoetkoming voor de eigen bijdrage

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang tot de maximum uurprijs. Dus kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen. Het gaat om ouders die

 1. Gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
 2. Gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
 3. Zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang. Voor deze laatste groep betekent dat de langverwachte duidelijkheid.

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Maar het kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt.
U vindt meer informatie op de website van de rijksoverheid voor kinderopvangorganisaties.
U vindt er ook informatie voor ouders die gebruik maken van kinderopvang.

8 juni 2020:

Per 8 juni gaan de basisscholen en buitenschoolse opvang weer volledig open. Dit betekent veel voor uw kinderopvangorganisatie. Wellicht heeft u te maken met ruimere openingstijden, extra overleggen met de oudercommissie, administratieve lasten, verspreide inzet van uw pedagogisch medewerkers. Onze adviseurs staan  u graag met raad en daad terzijde. Neem gerust contact op om af te stemmen over uw bedrijfsvoering, inrichting van processen en economische consequenties.

 30 april 2020:

De overheid heeft besloten de kosten van de kinderopvang voor ouders te compenseren gedurende de periode van sluiting vanaf 16 maart 2020. Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang heeft de rekentool “Omzetverlies Compensatieregeling” ontwikkeld. Met behulp hiervan kunt u bepalen welke impact de compensatieregeling heeft voor uw organisatie. Het excelbestand en de handleiding vindt u op de site van het Waarborgfonds Kinderopvang. Wij helpen u graag verder.

28 april 2020:

Er is een groep ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangt. Het is een diverse groep, bijvoorbeeld expats en eenoudergezinnen. Ze zijn niet in beeld bij de Belastingdienst en vallen daarom buiten de compensatiemaatregelen. Voor hen is een meldpunt geopend door Boink.

22 april 2020:

De kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer open. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders totdat de deuren op 11 mei weer opengaan. Meer informatie vindt u op de website van Belangenvereniging BMK.

Het is twijfelachtig of ouders die geen gebruik meer maken van opvang het contract zullen voortzetten.  Ouders die kosten maken voor informele alternatieven kunnen hun contract immers opzeggen. Dat geldt ook voor ouders die werkloos raken.

Het is daarom goed nieuws dat ook kinderopvangaanbieders gebruik kunnen maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

20 april 2020:

De terugbetaling van de eigen bijdrage wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de gegevens van de Belastingdienst Toeslagen. U vindt meer informatie in een Kamerbrief  waarin staatssecretaris Van Ark van het ministerie van SZW de compensatieregeling op hoofdlijnen beschrijft. Ouders hoeven niets te doen om hun compensatie te ontvangen. De compensatie wordt een eenmalige uitbetaling over de periode van 16 maart tot en met 28 april. Het kan zijn dat de sluiting van de kinderopvang langer duurt. De betaling zal dan betrekking hebben over deze langere periode. De betaling over de periode 16 maart tot en met 28 april zal volgens de huidige planning plaats vinden in de maanden juni / juli. Als de sluiting wordt verlengd zal de eenmalige betaling op een later moment plaats vinden. Meer informatie vindt u op de website van de Belangenvereniging Boink.

6 april 2020:

Om kinderopvangorganisaties overeind te houden riepen staatssecretarissen Van Ark (Sociale Zaken) en Van Huffelen (Financiën) ouders op om wel de rekening te blijven betalen na de sluiting op 16 maart. Daarbij is aan ouders beloofd, dat zij voor hun eigen bijdrage worden gecompenseerd. Daarnaast is toegezegd, dat de kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald. Ook als er geen gebruik wordt gemaakt van noodopvang. Die compensatie gaat in elk geval 175 miljoen euro kosten, meldt minister Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. De brancheorganisaties zijn in gesprek met de minister.

Ons advies:

Uw relatiebeheerder, die uw situatie kent, denkt graag met u mee. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten. Raadpleeg daarom periodiek deze website.

Bronnen:

 

Let op
Bovenstaande informatie is uitsluitend gebaseerd op de berichtgeving door onze overheid en is uit dien hoofde algemeen geformuleerd. Aan het door ons verstrekken van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend in uw specifieke situatie. Bij vragen omtrent uw persoonlijke situatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen contactpersoon binnen Van Ree.

Hoofdbranche |

Actueel

Onze specialisten

 • M.A. (Marien) Rozendaal RA

  M.A. (Marien) Rozendaal RA

  Directeur/partner

 • A. (Arjen) van der Plas RA MSc

  A. (Arjen) van der Plas RA MSc

  Accountant medewerker

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner