Onderwijs en kinderopvang

De uitbraak van het Corona virus heeft grote consequenties voor het dagelijks leven.  In het bijzonder ook voor scholen en kinderopvangorganisaties die vanaf 16 maart 2020 allemaal gesloten zijn. Wij wensen u allen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

 • Scholen vinden hier informatie over de controle van de jaarrekening voor het onderwijs.
 • Kinderopvangorganisaties vinden hier informatie over effecten voor de branche.
 • Algemene informatie voor ondernemingen vindt u in het overzicht voor mkb’ers.

Controle van de jaarrekening voor onderwijsinstellingen

26 mei update: informatie over de coulance regeling bekend gemaakt.

16 maart 2020: bepleiten mogelijkheid tot uitstel:

Door het Corona virus zijn scholen gesloten en werken de meeste medewerkers van onderwijsinstellingen en administratiekantoren thuis. Ook onze medewerkers werken in principe vanuit de thuissituatie. Dit betekent wellicht dat dit  minder praktisch is. Ook kan extra uitval wegens ziekte, zowel bij onze opdrachtgevers als bij onze eigen organisatie verwacht worden. Wij proberen ons zoveel mogelijk aan onze planningsafspraken te houden, maar de realiteit zal zijn dat dit niet in alle gevallen mogelijk is door deze overmachtssituatie. Wij vragen uw begrip daarvoor. Onze relatiebeheerders zullen met de contactpersonen van onze opdrachtgevers afstemmen wat de consequenties van de ontwikkelingen voor de uitvoering van de controle en de planning zijn.

De vraag komt ook naar voren of voor alle onderwijsinstellingen de deadline van 1 juli 2020 voor de aanlevering van jaarstukken e.d. bij DUO wel haalbaar is. Door de grote onzekerheden op dit moment is dat nog moeilijk te zeggen. Wij zullen dit punt via de Werkgroep Onderwijs van onze beroepsorganisatie (NBA), waar wij deel van uitmaken, ook met het Ministerie van OCW afstemmen en pleiten voor de mogelijkheid tot uitstel waar dit nodig is.

Mocht u nog vragen hebben over dit bericht of anderszins, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Effecten voor kinderopvangorganisaties

Per 8 juni gaan de basisscholen en buitenschoolse opvang weer volledig open. Dit betekent veel voor uw kinderopvangorganisatie. Wellicht heeft u te maken met ruimere openingstijden, extra overleggen met de oudercommissie, administratieve lasten, verspreide inzet van uw pedagogisch medewerkers. Onze adviseurs staan  u graag met raad en daad terzijde. Neem gerust contact op om af te stemmen over uw bedrijfsvoering, inrichting van processen en financiële gevolgen.  

Inleiding aandachtspunten

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Met gevolgen voor kinderen, ouders en werkgevers. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Het ministerie van SZW is in contact met de brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven. In deze moeilijke tijden staan wij als adviseur naast u en helpen u graag. Met vragen over de economische consequenties kunt u terecht bij uw relatiebeheerder, die uw situatie kent.

Onderstaand enkele aandachtspunten voor uw kinderopvang:

Effecten

Op 15 maart jl. heeft het kabinet ingrijpende maatregelen aangekondigd om de impact van het coronavirus te beperken. De effecten voor de kinderopvang waren direct op maandagochtend al zichtbaar. Naast effecten op korte termijn, zijn er ook effecten die op langere termijn spelen. Het CPB raamde vorige maand nog een economische groei van zo’n 1,5% in 2020. Nu wordt verwacht dat die groeiprognose volledig verdampt door het corona virus. Het ziekteverzuim, de preventieve maatregelen (quarantaine, afgelasten evenementen, sluiten horeca en sportaccommodaties) in combinatie met de ingevoerde reisbeperkingen zullen effect hebben op de vraag naar producten en diensten. De verwachting is, dat ook het arbeidsaanbod zal teruglopen door het sluiten van kinderopvang en van scholen . Dat effect wordt versterkt door de onzekere vooruitzichten. Hoe lang duurt dit nog? Wat is het effect op mijn baan? Wat betekent dit voor mijn inkomen? Hierdoor geven consumenten minder geld uit.

Informele en formele kinderopvang

Het uitgangspunt van de maatregelen is dat uitsluitend ouders die in cruciale beroepsgroepen werken gebruik kunnen blijven maken van kinderopvang. Op basis van de meest recente CBS data is het aannemelijk dat dit ca. 20% van de kinderopvanggebruikers betreft. Als die ook daadwerkelijk gebruik blijven maken van formele kinderopvang dan zullen andere klanten – in elk geval tijdelijk – op zoek gaan naar informele alternatieven. Het knelpunt is dat de traditionele informele opvang via opa’s en oma’s een risicovolle optie is door de kwetsbaarheid van ouderen voor het virus. Dat betekent dat ouders die hun baan behouden alternatieve vormen van informele opvang zullen mobiliseren die – in tegenstelling tot opa’s en oma’s – wel geld zullen kosten. Studenten bieden zich al massaal aan om de komende periode opvang te regelen.

Noodmaatregel

Het is twijfelachtig of ouders die geen gebruik meer maken van opvang het contract zullen voortzetten. Ook verwachten we dat we de komende maanden niet of nauwelijks nieuwe aanmeldingen zullen zien. Ouders die kosten maken voor informele alternatieven zullen hun contract immers opzeggen en ouders die werkloos raken zullen dat eveneens doen.
Het is daarom goed nieuws dat deze week bekend is gemaakt dat ook kinderopvangaanbieders gebruik kunnen maken van de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Compensatie eigen bijdragen aan ouders

30 april 2020:

De overheid heeft besloten de kosten van de kinderopvang voor ouders te compenseren gedurende de periode van sluiting vanaf 16 maart 2020. Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang heeft de rekentool “Omzetverlies Compensatieregeling” ontwikkeld. Met behulp hiervan kunt u bepalen welke impact de compensatieregeling heeft voor uw organisatie. Het excelbestand en de handleiding vindt u op de site van het Waarborgfonds Kinderopvang. Wij helpen u graag verder.

28 april 2020:

Er is een groep ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangt. Het is een diverse groep, bijvoorbeeld expats en eenoudergezinnen. Ze zijn niet in beeld bij de Belastingdienst en vallen daarom buiten de compensatiemaatregelen. Voor hen is een meldpunt geopend door Boink.

22 april 2020:

De kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer open. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders totdat de deuren op 11 mei weer opengaan. Meer informatie vindt u op de website van Belangenvereniging BMK.

20 april 2020:

De terugbetaling van de eigen bijdrage wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de gegevens van de Belastingdienst Toeslagen. U vindt meer informatie in een Kamerbrief  waarin staatssecretaris Van Ark van het ministerie van SZW de compensatieregeling op hoofdlijnen beschrijft. Ouders hoeven niets te doen om hun compensatie te ontvangen. De compensatie wordt een eenmalige uitbetaling over de periode van 16 maart tot en met 28 april. Het kan zijn dat de sluiting van de kinderopvang langer duurt. De betaling zal dan betrekking hebben over deze langere periode. De betaling over de periode 16 maart tot en met 28 april zal volgens de huidige planning plaats vinden in de maanden juni / juli. Als de sluiting wordt verlengd zal de eenmalige betaling op een later moment plaats vinden. Meer informatie vindt u op de website van de Belangenvereniging Boink.

6 april 2020:

Om kinderopvangorganisaties overeind te houden riepen staatssecretarissen Van Ark (Sociale Zaken) en Van Huffelen (Financiën) ouders op om wel de rekening te blijven betalen na de sluiting op 16 maart. Daarbij is aan ouders beloofd, dat zij voor hun eigen bijdrage worden gecompenseerd. Daarnaast is toegezegd, dat de kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald. Ook als er geen gebruik wordt gemaakt van noodopvang. Die compensatie gaat in elk geval 175 miljoen euro kosten, meldt minister Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. De brancheorganisaties zijn in gesprek met de minister.

Nieuwe verplichtingen

Tenslotte, vermijdt nieuwe verplichtingen. Een actueel risico is de verruiming van het aanbod voorschoolse educatie dat in veel gemeenten per augustus 2020 start. Het verruimen van openingstijden en arbeidscontracten levert extra exploitatierisico’s op.

Uw relatiebeheerder, die uw situatie kent, denkt graag met u mee. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten. Raadpleeg daarom periodiek deze website.

Bronnen:

 

Let op
Bovenstaande informatie is uitsluitend gebaseerd op de berichtgeving door onze overheid en is uit dien hoofde algemeen geformuleerd. Aan het door ons verstrekken van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend in uw specifieke situatie. Bij vragen omtrent uw persoonlijke situatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen contactpersoon binnen Van Ree.

Hoofdbranche |

Actueel

Onze specialisten

 • M.A. (Marien) Rozendaal RA

  M.A. (Marien) Rozendaal RA

  Directeur/partner

 • A. (Arjen) van der Plas RA MSc

  A. (Arjen) van der Plas RA MSc

  Accountant medewerker

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner