Algemeen

Het Coronavirus houdt Nederland in z’n greep. In deze moeilijke tijden staan wij als adviseurs naast u. Er is een groot aantal aanvullende noodmaatregelen getroffen, met name voor werkgevers en ondernemers. De belangrijkste vindt u in het overzicht voor ondernemers (MKB’ers). Zoals bijvoorbeeld de NOW-regeling.

Medici

Voor de medische branche betekent het een periode van ongekende maatregelen. Naast de medische praktijk is er de bedrijfsvoering. Als er vragen zijn, staan wij u graag te woord. Korte updates naar aanleiding van actualiteiten vindt u in ons Corona blog voor Medici

BTW gevolgen voor zorgpersoneel en medische hulpgoederen en – apparatuur

De inzet van zorgpersoneel en de aanwezigheid van voldoende medische hulpmiddelen is tijdens de coronacrisis zeer noodzakelijk. Daarom wordt, meer dan normaal het geval is, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Dit gebeurt niet alleen door zorginstellingen, -inrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven die zorgpersoneel kunnen uitlenen zoals uitzendbureaus. Daarnaast verstrekken ondernemers gratis specifieke medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen. Wij hebben de voorwaarden van de btw-regelingen voor u op een rij gezet.

Wilt u gebruik maken van deze regeling, neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Financiële steun voor zorgaanbieders

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gaan zorgaanbieders financieel helpen.  Hierdoor willen zij zorgaanbieders bijstaan. Ook willen zij garanderen dat verzekerden de zorg krijgen die nodig is, ook na de crisis. Het gaat om zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, maar wel minder inkomsten hebben ten gevolge van de coronacrisis. Deze zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor compensatie in de vorm van een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Dit is bekend gemaakt in een nieuwsbericht van Zorgverzekeraars Nederland. Ook verwijzen wij u naar de brief van ZN aan de branche- en beroepsorganisaties.

Verruiming mogelijkheden voor zorg op afstand

De NZa heeft laten weten dat het uitgangspunt moet zijn dat noodzakelijke zorg kan worden geleverd. Declaratiebeperkingen passen daar niet bij. Daarom zijn de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand verruimd . Dit gebeurt door het buiten werking stellen van alle belemmeringen en beperkende voorwaarden.

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) bevordert digitale zorg op afstand. Het doel is, dat ouderen en chronisch zieken met grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. Aanbieders van zorg kunnen rond de Corona crisis in aanmerking komen voor uitbreiding van de SET-regeling. 

Financiële noodmaatregelen voor mondzorgsector

De Associatie van Nederlandse Tandartsen (ANT) doet een belangrijke oproep vanwege de coronacrisis. De ANT maakt zich hard voor een pakket aan financiële noodmaatregelen voor de mondzorgsector. Tandartsen die failliet dreigen te gaan door gebrek aan financiële steunmaatregelen, moeten zich melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  Het is belangrijk, dat de NZa op de hoogte is van gevolgen voor de praktijken. Deze melding kunt u doen via de website van de Associatie Nederlandse Tandartsen.

Belangenbehartiging huisartsen

Met name voor huisartsenpraktijken zijn er financiële gevolgen.

LHV, VPHuisartsen en InEen hebben een akkoord bereikt met de NZa en Zorgverzekeraars Nederland (ZN. Er komt een pakket aan financiële maatregelen voor huisartsen. Het doel is, financiële rust voor huisartsen in deze tijd van crisis. Het pakket is erop gericht om de continuïteit van huisartsenpraktijken te borgen. Volgens LHV-voorzitter Ella Kalsbeek betekent dit “Eén zorg minder voor huisartsen.” Een uitgewerkt overzicht vindt u op de website van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Daarnaast ontvangen huisartsen krijgen eenmalig € 10 per patiënt erbij. Ook krijgen zij een hogere vergoeding per huisbezoek aan een (vermoedelijke) coronapatiënt. Huisartsen die nu extra op huisartsenposten worden ingeroosterd, een opslag van € 15 per uur. Dat meldt de landelijke huisartsenvereniging (LHV). Nu er minder mensen naar de dokter willen of kunnen gaan, is er sprake van inkomstenderving. De nieuwe afspraken zorgen voor financiële armslag om de crisis door te komen.

De insteek is, dat u uw belangrijke werk kunt blijven doen.

Wij volgen de ontwikkelingen in ons vakgebied. Raadpleeg daarom periodiek deze website. Met vragen bent u welkom bij uw relatiebeheerder, die uw situatie kent.

 

Let op
Bovenstaande informatie is uitsluitend gebaseerd op de berichtgeving door onze overheid en is uit dien hoofde algemeen geformuleerd. Aan het door ons verstrekken van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend in uw specifieke situatie. Bij vragen omtrent uw persoonlijke situatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen contactpersoon binnen Van Ree.

Hoofdbranche |

Actueel