Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Doorn | Sitiopark 2-4, 3941 PP |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Nieuwegein | Wattbaan 51-5, 3439 ML |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-7.jpg

Subsidies.

Non-profit organisaties ontvangen vaak subsidies om de activiteiten mogelijk te maken. De subsidieregelgeving verschilt per verstrekker. In veel gevallen is specifieke kennis over de subsidieregelingen vereist. Als u subsidies ontvangt, moet u tijdig afrekenen, op grond van een betrouwbare subsidieverantwoording, vaak voorzien van een controleverklaring.

De accountants en adviseurs van de branchegroep Non-Profit van Van Ree Accountants zijn thuis in de wereld van subsidies, subsidieverantwoordingen en subsidieverklaringen.

In veel gevallen vereist de subsidiegever naast de accountantsverklaring een rapport van feitelijke bevindingen. Bij Van Ree Accountants hebben we kennis van relevante wet- en regelgeving en de controleprotocollen. Zo zijn we bekend met onder meer de subsidievoorwaarden van de ministeries van OCW, VWS, maar ook met provinciale of gemeentelijke subsidies. Naast de kennis van de subsidies vanuit de publieke sector, hebben we wij bij Van Ree Accountants ook ruime ervaring met de subsidieprotocollen van onder andere ZonMW, Fonds NutsOhra en het Oranjefonds.

Kaderregeling VWS

In verband met onze specialisatie in de accountantscontrole van patiënten- en belangenverenigingen en onderwijsinstellingen, kent de kaderregeling OCW, SZW en VWS en het bijbehorende controleprotocol Kaderregeling geen geheimen voor ons.

Neem voor meer informatie over de accountantscontrole van subsidies, subsidieverantwoordingen en subsidieverklaringen contact op met één van onderstaande contactpersonen.

Voor een totaaloverzicht van de diensten die wij aanbieden, verwijzen wij u naar onze productenbrochure.

Contactpersonen subsidies non-profit.

Alphen aan den Rijn
accountant Alphen aan den Rijn Gerlof de Jong

mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA
(0172) 78 21 30

Barneveld
accountant Barneveld Albert-Jan van Ginkel

J.A. (Albert-Jan) van Ginkel MSc RA
(0342) 40 85 08

Doorn
assistent-accountant Doorn Johan Hille

J.C. (Johan) Hille MSc
(0343) 41 59 40

Geldermalsen
accountant Geldermalsen Johan Berkouwer

J. (Johan) Berkouwer RA MSc
(0345) 58 90 00

Nieuwegein

A. (Arjen) Hoogenboom AA
(030) 307 49 49